In 2006 werd er in opdracht van de Nederlandse staat het Canon van Nederland opgesteld onder leiding van Frits van Oostrom, dit is een lijst van vijftig thema’s die chronologisch een samenvatting geven van de Nederlandse geschiedenis en als leidraad moeten dienen voor het geschiedonderwijs in Nederland. In 2018 kwam de canon onder vuur te liggen, de D66 vindt de canon niet divers genoeg en vindt dat er te veel nadruk wordt gelegd op mannen. Minister van Engelshoven van Onderwijs is het ermee eens maar zegt dat een volledig objectieve canon, waar iedereen het mee eens is, onmogelijk is. “Je moet oppassen dat je niet de geschiedenis gaat herdefiniëren naar de normen en waarden van deze tijd.” 

Veranderingen aan de canon zijn hoognodig, naast het feit dat er maar drie vrouwen in voorkomen is het verbazingwekkend dat in een globaliserende wereld de focus zo erg op Nederland alleen wordt gelegd, en er niet meer diversiteit is. 

Het eerste kritiekpunt van de D66 is dat er te weinig vrouwen in voorkomen, Alexander Pechtold zegt dat er slechts drie vrouwen in het hele canon voorkomen. Van Oostrom is het niet eens met Pechtold dat dit te weinig is, volgens hem staan de drie vrouwen (Aletta Jacobs, Anne Frank en Annie M.G.) “icoon voor iets groters”. Het is een slecht excuus voor iets wat makkelijk opgelost kan worden. Aangezien het Canon van Nederland een overzicht moet bieden van “wat iedereen in ieder geval moet weten van de geschiedenis en cultuur van Nederland” zijn er wel meer vrouwen dan deze drie die een belangrijke rol hebben gespeeld in de Nederlandse geschiedenis. Bijvoorbeeld Anne Zernike, de eerste vrouw die theologie aan de Universiteit van Amsterdam studeerde en de eerste vrouwelijke predikant van Nederland. Of Alexandrine Tinne, de eerste westerse ontdekkingsreizigster die Centraal-Afrika en de Sahara doorreisde. 

Van Oostrom zegt dat we moeten uitkijken dat we niet alleen thema’s uit de geschiedenis gaan behandelen die overeenkomen met de normen en waarden van vandaag de dag. Maar gewoon omdat feminisme een onderwerp van vandaag de dag is betekent niet dat de geschiedenis alleen daarover moet gaan. We moeten proberen een zo objectief mogelijk beeld te schetsen van de geschiedenis, dit betekend dat onderwerpen die vandaag de dag niet zo interessant zijn of waar we ons voor schamen ook naar voren moeten komen in het geschiedonderwijs in Nederland. De Canon zou een zo volledig mogelijk beeld van de geschiedenis moeten schetsen, inclusief alle misdaden.

Sjoerdsma van de D66 vindt niet dat de politiek de geschiedenisboeken moet veranderen, en pleit voor een onafhankelijke commissie die de Canon evalueert. De Canon uit 2006 werd opgesteld door een groep onafhankelijke historici en dat moet weer zo gebeuren. Invloed van politici in het Canon moet worden voorkomen, het mag niet gebeuren dat politici hun idealen door de geschiedenis laten verantwoorden. 

De Canon moet dus aangepast worden, er zijn veel meer vrouwen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de Nederlandse. Veel belangrijker dan Annie M.G Schmidt met Dikkertje Dap.  De canon moet aangepast worden, niet door de politiek maar de een onafhankelijke groep historici en met zo min mogelijk invloed van de hedendaagse moreel en waarden zodat er een zo volledig mogelijk beeld geschetst kan worden van de geschiedenis. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.