Het uitbrengen van de Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring brengt een eeuwenoude discussie weer op de voorgrond. De in de verklaring naar voren komende conservatief christelijke moraal gaat lijnrecht in tegen de liberale seksuele moraal, zoals deze vanaf de 18e eeuwse verlichting en dan vooral tijdens de seksuele revolutie van de jaren 60 zich heeft ontwikkeld. De  fundamentalistische seksuele moraal zoals verwoord in de Nashville-verklaring is volgens mij schadelijk voor de maatschappij. Het is dan ook boosmakend dat we deze discussie ruim 2000 jaar na het ontstaan van het Christendom nog moeten voeren.

Fundamentalistische christenen stellen dat bijbelse richtlijnen zorgen voor een duidelijk verwachtingspatroon. Een man trouwt met een vrouw voor het leven en alleen binnen dat huwelijk is seks toegestaan. Dit zou volgens hen zorgen voor stabiele relaties. Maar mensen hebben uiteenlopende seksuele verlangens. Vreemdgaan is een menselijke activiteit, zo wijdverspreid dat het zelfs in de tien geboden is opgenomen. De onderdrukking van seks buiten het huwelijk heeft bijgedragen aan de ongelijke behandeling tussen man en vrouw. In het verleden werden onder invloed van kerkelijke wetgeving vrouwen die vreemd gingen strenger bestraft dan mannen, tot de doodstraf aan toe. De vrouw werd als hoofdschuldige beschouwd en als de man al bestraft werd, zag men hem alleen als medeplichtig. Vrouwen moesten zich schamen voor hun seksuele verlangens, terwijl die bij mannen meer geaccepteerd werden. Dus je kunt stellen dat de fundamentalistische bijbelse richtlijnen bij hebben gedragen aan de ongelijkheid tussen man en vrouw. De gevolgen daarvan zijn in de huidige maatschappij nog steeds merkbaar.

Daarnaast zorgt de conservatief christelijke seksuele moraal ook voor een onderdrukking van homoseksualiteit. Sodomie, een ouderwets christelijke term voor homosexualiteit, wordt niet getolereerd omdat het niet natuurlijk zou zijn. In sommige periodes stond er zelfs de doodstraf op. Zo valt er in een VOC verslag te lezen dat twee mannen die van sodomie werden beschuldigd aan elkaar werden gebonden en levend de zee in werden gegooid om daar te verdrinken. Biologisch onderzoek heeft aangetoond dat homoseksualiteit iets natuurlijks is. De christelijke moraal probeert deze natuurlijke neigingen te onderdrukken. Er zijn christelijke therapieën die homoseksualiteit proberen te genezen. Het aantal zelfmoorden onder homoseksuele christenen ligt ver boven het gemiddelde. En het is dan ook haast niet voor te stellen hoeveel mentaal leed de conservatief christelijke moraal veroorzaakt heeft.

 Ook zijn conservatieve christenenen tegen het gebruik van voorbehoedsmiddelen. Het toestaan van voorbehoedsmiddelen zou er voor zorgen dat mensen vaker en met meer partners seks hebben. Dit zou niet nodig zijn als men zich aan de christelijk norm houdt van alleen seks binnen het huwelijk. Dat mensen zich hieraan kunnen houden is een onrealistische gedachte. Bijvoorbeeld het scheidingspercentage in de meest gelovige gebieden van Amerika ligt zelfs hoger dan het landelijk gemiddelde. Het verbod van voorbehoedsmiddelen draagt bij aan het hoge percentage soa’s in gelovige gebieden met als duidelijkste voorbeeld Afrika. Ook zorgt het voor ongewenste zwangerschappen met alle problemen die daarbij komen kijken .    

De fundamentalistische christelijke seksuele moraal zoals geuit in het Nashville document heeft voor veel leed, schaamte, ongelijkheid en onderdrukking gezorgd. Andersgeaarden werden niet getolereerd, vrouwen ongelijk behandeld en voorbehoedsmiddelen afgekeurd. Het is daarom belachelijk dat we in 2019 nog steeds bezig moeten zijn met een document als de Nashville-verklaring, dat ondanks de schadelijke effecten de conservatief christelijke seksuele moraal uitdraagt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.