Het grote en ingewikkelde verhaal van de tachtigjarige oorlog wordt in lesmethodes vaak beknopt tot begrippenlijsten. Gebeurtenissen zoals de beeldenstorm of de verovering van Den Briel door de watergeuzen zijn dan ook in het nationaal geheugen gegrift. Verder is het algemeen bekend dat de Nederlandse republiek de uitkomst was van deze oorlog. Een oorlog wat dus vaak wordt gebruikt voor nationalistische doeleinden. Het wordt echter al duidelijk dat het Rijksmuseum andere inzichten geeft dan de bekende lesmethodes op school of 19e eeuwse visies.

De weg naar de republiek was niet gepland en georganiseerd. Terwijl het wel vaak op deze manier wordt verteld. De tachtigjarige oorlog zat complexer in elkaar. Dit is de kern van het verhaal dat het Rijksmuseum ons wil vertellen. Het is verfrissend om de door hen gegeven inzichten in te nemen. Het Rijksmuseum nuanceert hiermee de algemeen erkende visie op de tachtigjarige oorlog.

Het Rijksmuseum noemt de 200 tentoongestelde objecten ‘ooggetuigen’, wat dat extra levendige karakter geeft. Pamfletten, documenten, schilderijen en gebruiksvoorwerpen leiden de bezoekers door de 16e eeuwse mentaliteit. Een voorbeeld hiervan is het door Filip geschonken glas-in-loodraam. Door de symboliek in het raam laat de Habsburgse vorst zien dat hij de baas is. Filip staat biddend afgebeeld, als een nederig katholiek. Een raam met een boodschap, deze wordt duidelijk aan de hand van de uitgelegde symboliek. Er zijn bij veel voorwerpen levendige verhalen toegevoegd. Iets waar veel musea van kunnen leren.

Het rijksmuseum geeft veel aandacht aan jongeren. De tentoonstelling is gericht op middelbare scholieren om zo de populariteit van musea te vergroten. Dit is is door de hulp van toneel vormgever Roel van Berckelaer goed terug te zien. Zijn toevoeging geeft de tentoonstelling een levendige wendig. Een voorbeeld wat subliem wordt weergegeven is de scheiding van Noord en Zuid Nederland. Door middel van ruimtegebruik en afgebeelde woorden op de muur.

Daarnaast is het per ruimte meteen duidelijk welk thema er wordt behandeld. Elke ruimte heeft zijn eigen thema. Het interactieve en levendige karakter komt ook op andere manieren tot stand. De app van het Rijksmuseum geeft een visuele tour, het behandeld voorwerpen en extra informatie.

De curator zag ook in dat de onderwerpen die destijds tot onrust zorgde vandaag de dag nog steeds actueel zijn. Godsdienstvrijheid, zelfbeschikkingsrecht en terreur. De parallellen naar het heden worden gemaakt. Wat het extra interessant maakt en weer dat levendige toevoegt.

Al met al is de tentoonstelling een goede toevoeging voor Nederland. Voor iedereen die meer wil dan Willem van Oranje en zijn Watergeuzen, zijn historisch besef wil uitbreiden of slechts een actieve tentoonstelling wil bezoeken is een bezoekje aan deze tentoonstelling in het Rijksmuseum zeker geen slecht idee.

Leave a Reply

Your email address will not be published.